Newly added Online Courses

Trading College

Чирак трговец курс

June 22, 2018
Ако сте нови за тргување и барате интерактивен онлајн курс кој ќе ве научи на алатките што треба да бидете успешен трговец - не изгледајте повеќе.

Cambridge Institute

Општ англиски или шпански Онлајн курс

June 22, 2018
Нашите курсеви, започнати во септември 2012 година, вклучувајќи го и развојот на јазични вештини и стекнување на сите знаења потребни од официјалните испитувања на Универзитетот во Кембриџ (КЕТ, ПЕТ, FCE, CAE, BULATS).… [+] [-]

TU Delft Open & Online Education

Онлајн курс: Висока стапка на анаеробни отпадни води

June 20, 2018
Запознајте се со принципите, процесот на дизајнирање и техниките за решавање проблеми за анаеробни третман на отпадни води и добијте ги целосните потенцијали на вашиот анаеробен реактор со висока резолуција.… [+] [-]

КУРСЕВИ